(CafeF) - CTCP thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (mã: TMC) 8 tháng doanh thu đạt 80% kế hoạch năm tuy nhiên LN đã đạt 125% kế hoạch năm.