(Vietstock) - CTCP Tổng hợp Gỗ Tân Mai (UPCoM: TMW) chốt quyền ngày 28/11 và chốt danh sách cổ đông ngày 30/11 để trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2011.

Theo đó, TMW tiến hành trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đồng với tỷ lệ 20% từ ngày 15/12/2011. Cổ đông chưa lưu ký nhận cổ tức tại Văn phòng công ty, đường Nguyễn Văn Hóa, Khu phố 3, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.