ICTnews - Anh vừa thành lập một cơ quan Internet mới nhằm bảo vệ trẻ em khỏi những nội dung “độc hại” trên web, như các video game bạo lực hay trêu chọc, bắt nạt.