SGTT - Trong ba ngày 26 – 28.3.2010, trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp BSA sẽ tổ chức đưa các doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) đến huyện Tiền Hải, Thái Bình để phục vụ người tiêu dùng. Đồng thời, giúp doanh nghiệp xem xét khả năng mở rộng kênh phân phối ở địa phương. Tham gia hội chợ sẽ có trên 30 doanh nghiệp HVNCLC thực hiện giảm giá đặc biệt cùng với nhiều ưu đãi dành cho người tiêu dùng. Ngoài ra, BSA còn tổ chức những hoạt động xã hội khác phục vụ cho người tiêu dùng địa phương như: tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học, tổ chức chương trình đố vui, trúng thưởng, tổ chức văn nghệ hàng đêm phục vụ người dân... H. Dịu