Sự thành công của LHPVN trong những năm gần đây như LHPVN lần thứ 10 (Hải Phòng), lần thứ 13 (Nghệ An), lần thứ 14 (Đắc Lắc) đã phần nào minh chứng một điều là đâu cứ phải tổ chức LHPVN tại một địa điểm cố định.