(NLĐO) - Tuần Văn hóa - Du lịch Hội An được tổ chức từ ngày 27-3 đến hết ngày 1-4, nhân dịp công bố Hội An lên TP trực thuộc tỉnh Quảng Nam