Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, ngày 29/3, tổ máy số 1 có công suất 140MW của Nhà máy thủy điện Buôn Kuốp đã chính thức phát điện lên lưới quốc gia.