(CafeF) – Ngày 01/10/2008, CTCP chứng khoán Gia Quyền sẽ tổ chức buổi hội thảo đánh giá một số cổ phiếu đang được quan tâm trên thị trường hiện nay.