Lí do là chính quyền Trump không thể đưa ra bằng chứng xác đáng cho thấy an ninh quốc gia bị đe dọa để khôi phục lệnh cấm.