(HNM) - Trong khuôn khổ “Ngày hội giao lưu bản sắc văn hóa các vùng miền toàn quốc” (gọi tắt là Ngày hội) hướng tới 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, tối ngày 7-10, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, UBND TP Hà Nội đã tổ chức đêm hội “Văn hóa Thăng Long hội tụ và tỏa sáng”.