Số liệu Tổng cục Thống kê mới công bố cho thấy, năm 2016, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát; tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,21%...

Toan canh nen kinh te Viet Nam 2016 qua cac con so - Anh 1

N.MẠNH - CƯỜNG TRƯƠNG

N.Mạnh - Cường Trương