(VietNamNet) - Tập đoàn Điện lực VN (EVN) đã có thông báo về tình hình cung cấp điện từ nay đến hết tháng 5/2008, theo đó điện sẽ thiếu nghiêm trọng, nhất là khu vực miền Bắc.