Năm học 2008-2009, kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp: lớp 1, lớp 6, lớp 10 của Sở GD-ĐT TPHCM có nhiều thay đổi.