QĐND - Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trung tướng Gie-ri Ma-pa-rê (Jerry Mateparae), Toàn quyền Niu Di-lân và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Việt Nam từ ngày 3 đến 8-8.

QĐND - Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trung tướng Gie-ri Ma-pa-rê (Jerry Mateparae), Toàn quyền Niu Di-lân và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Việt Nam từ ngày 3 đến 8-8.

Cùng đi với Toàn quyền Niu Di-lân Gie-ri Ma-pa-rê và Phu nhân có Ngài Hai-cờ Man-ninh (Haike Manning), Đại sứ Niu Di-lân tại Hà Nội; ông Nin Hôm (Niels Holm), Thư ký Toàn quyền; ông Xờ-ti-phân Ha-rít (Stephen Harris), Trưởng phòng Đông Nam Á, Bộ Ngoại giao và Thương Mại; ông Dắc Cô (Zak Cole), Quyền Tổng Lãnh sự và Cao ủy Thương mại, Tổng Lãnh sự Niu Di-lân tại TP Hồ Chí Minh; ông A-lít-tơ Cờ-rô-dơ (Alistair Crozier), Phó đại sứ Niu Di-lân tại Hà Nội; ông Tim Oát-xơ (Tim Walshe), Đại úy, Tùy viên quân sự Niu Di-lân tại Việt Nam; ông I-dắc Hiu-mân (Izak Human), Giám đốc khu vực Đông Nam Á, Bộ Giáo dục Niu Di-lân; ông Cờ-rết Ken-ni (Craig Kenny), Trung úy Không quân, sĩ quan phụ tá của Toàn quyền.

Toàn quyền Niu Di-lân Gie-ri Ma-pa-rê.

Ngài Gie-ri Ma-pa-rê sinh năm 1954 tại Whanganui, từng học các Trường Castlecliff, Rutherford và Trung học cơ sở Wanganui. Ngài Gie-ri Ma-pa-rê học tại Trường Sĩ quan thiếu sinh quân tại Portsea cho tới Binh đoàn Hoàng gia Niu Di-lân vào năm 1976. Trong các năm 1989, 1995, 1999, Ngài Gie-ri Ma-pa-rê lần lượt tốt nghiệp Đại học quân sự Anh, Đại học dành cho Cán bộ dịch vụ của Ô-xtrây-li-a, Đại học nghiên cứu quốc phòng. Ngài Gie-ri Ma-pa-rê có bằng Thạc sĩ Nghệ thuật danh dự hạng nhất của Đại học Waikato, là nghiên cứu sinh Học viện Quản lý Niu Di-lân và Tiến sĩ danh dự Đại học Massey.

Ngài Gie-ri Ma-pa-rê tham gia lực lượng thường xuyên của quân đội Niu Di-lân vào năm 1972; phục vụ trong tiểu đoàn RNZIR và trong Lực lượng không quân đặc nhiệm Niu Di-lân. Từ tháng 5-1994 đến 5-1995, Ngài là Tổng chỉ huy quan sát ở miền Nam Li-băng với Tổ chức Giám sát Ngừng bắn của Liên hợp quốc. Từ tháng 12-1999 đến 7-2001, Ngài là Chỉ huy lực lượng chung của Niu Di-lân ở Đông Ti-mo. Ngài Gie-ri Ma-pa-rê giữ cương vị Chỉ huy lực lượng quân đội vào năm 2002 và Chỉ huy lực lượng quốc phòng Niu Di-lân với cấp bậc Trung tướng năm 2006. Tháng 1-2011, Ngài Gie-ri Ma-pa-rê được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục An ninh Truyền thông Chính phủ.

Trong sự nghiệp của mình, ngài Gie-ri Ma-pa-rê đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như Huân chương danh dự Niu Di-lân trong danh sách của năm mới 1999; được Phong tước Hiệp sĩ bởi Nữ hoàng của Niu Di-lân, Nữ hoàng Ê-li-da-bét Đệ nhị (Elizabeth II); Gắn tước hiệu Đại hiệp sĩ trong Huân chương danh dự Niu Di-lân và Huân chương ghi công phục vụ Nữ hoàng; Giải thưởng quân nhân cao nhất của Xin-ga-po.

Trung tướng Gie-ri Ma-pa-rê tuyên thệ nhậm chức Toàn quyền Niu Di-lân thứ 20 với nhiệm kỳ 5 năm vào ngày 31-8-2011. Ông là Toàn quyền Niu Di-lân thứ 2 có gốc Mao-ri.

HOÀNG VŨ