Suối tóc bồng bềnh mềm mại được cố định phần trên gọn gàng bằng hai lọn xoắn khéo léo.

Studs
Video: Youtube