Chị Năm Trừ, sinh năm 1960, sống ở ngoại thành TP.HCM là “người đàn bà ba nhất” vì lý do: hiến máu nhân đạo nhiều nhất (50 lần), nhiều giấy khen vì thành tích hiến máu nhân đạo nhất và… nghèo nhất.