Giadinh.net - Vụ án UBND xã Hát Môn, Phúc Thọ (Hà Nội) bị một công dân kiện ra tòa vì hành vi tắc trách, sai phạm trong việc tháo dỡ nhà dân, cưỡng chế sai trái, ban hành các văn bản, quyết định không ...