Nguyên nhân của sự lỡ đò là bởi cả hai lần các nàng đều chê tôi không có khả năng “Yêu”, nói đúng ra là tôi đa gặp thảm cảnh “chưa đi chợ đã tiêu hết tiền”.