TTO - Tối 27 và 28-3, cuộc thi bắn pháo hoa mang chủ đề Vũ điệu Tiên Sa được tổ chức tại Đà Nẵng. Vũ điệu tiên sa với sự tham gia của 4 khu vực: Việt Nam, Canada, Malaysia và Hong Kong, Trung Quốc.