Đã hơn ba năm kể từ khi cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm được biết tới với những hiệu ứng xã hội mạnh mẽ. Phrét Oai-hút (Fred Whitehurst)-Nhân viên tình báo Mỹ-người đã cứu cuốn nhật ký khỏi bị đốt tại Đức Phổ (Quảng Ngãi) năm 1970 rồi lưu giữ nó trong suốt 35 năm...