24H.COM.VN - Không chỉ nghe và gọi thông thường như trước kia. Ngày nay công nghệ di động đã cho phép người dùng làm mọi thứ chỉ bằng những tính năng nằm ngay trên thiết bị cầm tay đa năng này.