[Kênh14] – Tôi thấy xấu hổ quá, mới gặp chút khó khăn đã muốn bỏ cuộc, trong khi hoàn cảnh của bạn đáng thương hơn nhiều.