Game chiến thuật điều khiển bằng giọng nói ư! Đúng vậy, Tom Clancy's End War (TCEW), game chiến thuật đầu tiên giao tiếp theo kiểu này mang lại luồng gió lạ...