24H.COM.VN - Chàng lùn đẹp trai tin rằng, để trở thành một thành viên của giáo phái anh đang theo đuổi, là một đặc ân hiếm khi gặp được.