Hanoinet - Sáng 23-3, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp Thủ tướng CH Séc Mirek Topolanek đang thăm chính thức Việt Nam.