Ngày 27/9, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã có các cuộc tiếp xúc với cử tri thị xã Sông Công, nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XII sắp tới.