(ATPvietnam.com) -Tổng Công ty Thương mại Sài gòn – Satra vừa tổ chức hội nghị thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 và phương hướng nhiệm vụ năm 2008 cũng như các mặt còn tồn tại trong thời gian qua.