TT - Sau khi đăng bài viết “Mặt hàng mới từ... đồ cũ” trên trang NST số ra ngày 7-10-2008, nhiều bạn đọc muốn biết địa chỉ cửa hàng này.