(VietNamNet) - Qua kiểm tra sơ bộ hoạt động khai thác đá, Tổ liên ngành phát hiện tại Hà Nam chỉ 3/116 điểm mỏ có hồ sơ thiết kế cơ sở được cơ quan chuyên môn có thẩm quyền thẩm định. Con số này tại Hà Tĩnh là 1/64...