***Quote (Originally by hoanglan198)***Chị ơi, em khoảng 42kg, 1m55 . mặc vừa đồ ko chị?***End Quote*** Bảo đảm không vừa. Mình vừa mua rồi nè, quần mặc nát luôn mà bán 50k. Sáng giờ nhất định không chịu cho mình trả lại.

Trích dẫn: Nguyên văn bởi hoanglan198 Chị ơi, em khoảng 42kg, 1m55 . mặc vừa đồ ko chị? Bảo đảm không vừa. Mình vừa mua rồi nè, quần mặc nát luôn mà bán 50k. Sáng giờ nhất định không chịu cho mình trả lại.