Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Đông, đại diện của Nhóm Bộ Tứ về Trung Đông, ông Tony Blair cũng tới Israel và Palestine; gặp các quan chức cấp cao 2 bên.