Trong chuyến đi lần này, 2 vấn đề luôn ám ảnh ông Bush là cố gắng thuyết phục người Israel và Palestine tiến tới một hiệp định hòa bình và tìm cách tăng sức ép đối với Iran