Một khi tân Chủ tịch Rául Castro và Tổng thống Venezuela Hugo Chavez song ca, những giọng ca khác cũng phải chào thua. Ngay cả như Che Guevara hay Fidel Castro cũng không thể có giọng ca "vàng" được.