Cuộc họp này sẽ diễn ra ngày 11/10, 1 ngày sau Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc các ngân hàng Trung ương nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) tại thủ đô Washington.