TPO - Tổng thống Mỹ Barack Obama phủ quyết lệnh cấm bán iPhone trước sự thất vọng của Samsung.