Ông Nicolas Sarkozy trở thành Tổng thống Pháp đầu tiên đến thăm Anh kể từ 12 năm qua nhằm cải thiện quan hệ giữa 2 cường quốc vốn có nhiều mâu thuẫn.