Ngày 26/3, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã đến Luân Đôn để thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày với tuyên bố muốn mở ra một chương mới trong quan hệ Pháp-Anh.