(TNO) Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố khủng hoảng tại nước này chỉ có thể giải quyết bằng cách đập tan bọn khủng bố (từ mà chính phủ Syria dùng để gọi phe nổi dậy).