Theo phóng viên TTXVN tại Mê-hi-cô, tại cuộc gặp các nhà sản xuất và doanh nghiệp tại thủ đô Ma-na-goa trong chuyến thăm chính thức Ni-ca-ra-goa ngày 16-1, Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la U-gô Cha-vết đã tố cáo Cô-lôm-bi-a và Mỹ âm mưu ám sát ông và gây ra một cuộc xung đột vũ trang giữa Cô-lôm-bi-a và Vê-nê-xu-ê-la với những hậu quả khó lường.