Việc tung ra một sản phẩm hay dịch vụ công nghệ mới mới chỉ là một nửa của vấn đề, việc đặt tên cho sản phẩm đó sao cho vừa...