Các vị trí trong tốp 20 thế giới hầu như không thay đổi trong tháng qua do không có giải đấu quốc tế nào diễn ra.