đồ tặng, đầm vàng và cài tóc đã có bạn order. còn lại: đầm đen và đầm trắng nhé mọi người

http://www.flickr.com/photos/60352441@N05/ em up lại lần nữa!! đồ tặng, đầm vàng và cài tóc đã có bạn order. còn lại: đầm đen và đầm trắng nhé mọi người