(Bongda24h) - Một lần nữa, sự tỏa sáng đúng lúc của cặp bài trùng Steven Gerrard và Fernando Torres đã giúp cho Liverpool có được 3 điểm cần thiết để củng cố vị trí của mình