(Chinhphu.vn)- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chuyển đổi 10 doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND TP. Hải Phòng thành Công ty TNHH một thành viên, cổ phần hóa 4 doanh nghiệp sau năm 2010, bán hoặc giải thể và tổ chức lại đối với một số doanh nghiệp khác

Cụ thể 10 doanh nghiệp chuyển thành Công ty TNHH một thành viên, Nhà nước giữ 100% vồn điều lệ gồm các Công ty: Điện chiếu sáng đô thị, Công trình công cộng và Xây dựng Hải Phòng, Kinh doanh nhà, Đảm bảo giao thông đường thủy, Công trình công cộng và Du lịch dịch vụ, Công Viên, Mai táng, Môi trường đô thị, Đường bộ, Bến xe khách. 4 doanh nghiệp: Công ty Thương mại dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải phòng, Da giày Hải Phòng, Chế biến thủy sản xuất khẩu Hải Phòng, Thương mại đầu tư và Phát triển đô thị cũng sẽ được chuyển thành công ty TNHH một thành viên, Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ và thực hiện cổ phần hóa sau năm 2010. Thủ tướng Chính phủ cũng cho phép thực hiện bán hoặc giải thể đối với Công ty Xuất nhập khẩu Hải Phòng, đồng thời tổ chức lại Công ty Nông nghiệp Quý Cao và Trung tâm Giống và Phát triển nông lâm nghiệp công nghệ cao thành một đơn vị (công ty TNHH một thành viên hoặc đơn vị sự nghiệp). UBND TP. Hải Phòng được giao trách nhiệm quyết định chuyển đổi các doanh nghiệp trên. **Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển Công ty Thương mại – Dầu khí Đồng Tháp và Công ty Xây lắp – Vật liệu xây dựng Đồng Tháp thành công ty TNHH một thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trước ngày 1/7/2010 và thực hiện cổ phần hóa Công ty này vào thời điểm thích hợp. Gia Vi (Nguồn: Công văn số 494,496/TTg-ĐMDN)