(PL)- Ông Trần Minh Trọng, Giám đốc Quỹ hỗ trợ công nhân TP.HCM, cho biết ngày 22-1 (27 Tết), Quỹ sẽ tổ chức ngày hội Vui Tết công nhân tại Hội trường Thành phố (111 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3) cho 1.000 khách mời là công nhân không có điều kiện về quê ăn Tết.