Do bức xúc vì cách tính tiền phụ cấp, tiền lương không phù hợp, sáng qua, 11/4, 500 công nhân Công ty Vĩnh Hồng Phong (100% vốn Việt Nam, chuyên gia công giày xuất khẩu, đóng tại số F4/68, ấp 6, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã tổ chức đình công để phản đối.