Trên địa bàn Tp HCM, có một nhóm những người vẫn làm công việc bắt chó thả rông với mục đích bảo đảm an toàn cho người dân và giảm bớt tình trạng mất vệ sinh môi trường.

Theo VTC