Hai phương án được đề xuất là lắp cống, xây đê bao.