(VH)- BTC AI Games III TP.HCM đang khẩn trương rà soát mọi công việc để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện, kịp thời đưa vào phục vụ Đại hội.

Theo đó, BTC AI Games III TP bố trí trang thiết bị và nội thất làm việc cho Trung tâm điều hành, làm việc với sân bay Tân Sơn Nhất về bố trí địa điểm cấp phát thẻ Đại hội; tổ chức in vé xem thi đấu cho mọi đối tượng; tổng rà soát lại toàn bộ quy trình điều hành AI Games III tại TP HCM, các quy chế phối hợp và chế độ báo cáo định kỳ cho BTC Trung ương; tổ chức tập huấn lực lượng làm nhiệm vụ nghi thức phát thưởng... BTC cũng đã tổng kiểm tra các khách sạn phục vụ ăn ở cho các đoàn; trang hoàng đường phố, các địa điểm thi đấu, sân bay, khách sạn; phát hành Guide Book AI Games III tại TP. Ngày 25.10, Trung tâm Báo chí, Trung tâm Truyền hình sẽ đi vào hoạt động cũng là thời điểm bắt đầu vận hành Trung tâm cấp thẻ tại Trung tâm Điều hành và tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.