UBND TP.HCM vừa duyệt chi 70,5 tỷ đồng để thực hiện nhiều dự án chống ngập: 40,5 tỷ sẽ được dùng để thực hiện các dự án xóa 7 điểm ngập chủ yếu ở các quận 5, 6, 11 và Thủ Đức; còn 30 tỷ kia sẽ được dùng chỉ để... đẩy nhanh tiến độ thi công dự án xây dựng kè chống ngập úng, sạt lở ven sông Sài Gòn, thuộc khu phố 8, phường Linh Đông.